خدمات گمرکی و بازرگانی قندچی با توجه به حجم کالا های وارداتی و صادراتی کشور و مشتریان خود در سایر گمرکات فعال ایران نمایندگی ایجاد کرده و باعث تسریع کار و رضایت مشتریان خود شده است .
شعبه مرکزی این مجموعه در مشهد و سایر نمایندگی های فعال در شهرهای تهران – بندعباس – چذابه – سرخس – دوغارون –لطف آباد – باجگیران قرار دارد و در سایر گمرکات بصورت نیمه فعال دارای نمایندگی است . 
این مجموعه با به بکار گیری افراد حرفه ای و مجرب در حیطه گمرک و بازرگانی در کمترین زمان ممکن کالا شما ترخیص کرده و توانایی ترخیص انواع کالاهای وارداتی و صادراتی را دارا می باشیم .
بستن منو