کارگزار گمرکی

کارگزار گمرکی در گمرکات کشور به اشخاصی مثل گروه بازرگانی و گمرکی قندچی گفته می شوند که دارای پروانه مخصوص از گمرکات برای ترخیص کالا هستند و به نیابت از صاحب کالا تحت…

ادامه خواندن
بستن منو