رایزنان بازرگانى

رایزنان بازرگانى

برخورداری و بهره گیری از رایزنان بازرگانی از ویژگی های بارز دیپلماسی بازرگانی امروزه است. ایجاد بستر مناسب برای توسعه فعالیتهای تجاری، صنعتی برون مرزی و تصویر سازی مثبت از فضای اقتصادی کشور و کمک به خارجیان در برقراری تعاملات تجاری و صنعتی با ایران، از جمله وظایف اساسی سازمان توسعه تجارت است که آن را از طریق رایزنان بازرگانی اعمال می نماید. رایزنان بازرگانی نزدیک به دو دهه است که از طرف سازمان توسعه تجارت ایران و اسلاف این سازمان انتخاب می شوند که در واقع به عنوان شعب یا نمایندگیهای برون مرزی سازمان توسعه تجارت ایران فعالیت می نمایند.


– مطالعه و بررسی بازار کشور محل استقرار از لحاظ جذب کالاها و خدمات قابل صدور ایران و تهیه فهرست کالاهای قابل عرضه به بازار مزبور.


– اطلاع رسانی به صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی و واردکنندگان بالقوه کالا و خدمات از ایران.


– ارائه خدمات مشورتی درباره اقتصاد و بازرگانی ایران به متقاضیان مستقر در بازار هدف.


– ارائه اطلاعات درخصوص ویژگی های بازار محل استقرار نمایندگی یا شعب سازمان به تجار و صنعتگران ایرانی و سازمانهای اقتصادی ذیربط.


– راهنمایی سرمایه گذاران خارجی که درصدد سرمایه گذاری در ایران هستند و بالعکس.


– ارسال مناقصه های ذیربط برای صادرکنندگان یا تولید کنندگان ایرانی در اسرع وقت.


– کمک به معرفی و تبلیغ کالاها و خدمات صادراتی ایران و ارائه نظرات مشورتی در این زمیه به صادرکنندگان ایرانی.

خدمات ترخیص کالا و بازرگانی قندچی
انجام تمامی امور ترخیص کالا در گمرکات بندرعباس ، مشهد ، سرخس ، تهران و ……
حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ریل : حمل ریلی به آسیای میانه رایزنان

پاسخی بگذارید

بستن منو