مراحل ثبت شرکت ترخیص کالا ترخیص کالا به یک فرآیند در گمرک‌ گفته می شود که توسط صاحب کالا یا ترخیص کار نماینده قانونی صاحب کالا (طبق بند ب ماده…

ادامه خواندن
بستن منو