واژگان پرکاربرد مربوط به گمرک

واژگان پرکاربرد مربوط به گمرک

A.T.A ورود موقت

ADD VALUE RATE نرخ بر اساس ارزش

ANTI DUMPING DUTY حقوق ورودی ضد دامپینگ

ASSESSMENT ارزیابی

BROKER حق العملکار

CARNET  ATA دفترچه آ ت آ برای ورود موقت کالا

CLEARANCE ترخیص (گمرکی)

CONDITIONAL GOODS کالای مشروط

CONSULAR DECLARATION  اظهارنامه کنسولی

COUNTRY OF ORIGIN  کشور مبدا (سازنده)

CUSTOMS گمرک

 CUSTOMS DUTY حقوق گمرکی

CUSTOMS FORMALITIES : تشریفات گمرکی

CUSTOMS OFFENCES: تخلفات گمرکی

CUSTOM PROCEDURE: رویه های گمرکی

CUSTOM TERRITORY: قلمرو گمرکی

DESTINATION DELIVERY CHARGE: هزینه تحویل در مقصد

DECLARATION:اظهارنامه

DELIEVERED AT FRONTIER: تحویل در مرز

DELIVERED DUTY PAID: تحویل با پرداخت حقوق گمرکی ورودی

DEPOSIT RECEIPT: قبض سپرده گمرک

DIRECT EXPORTING: صادرات مستقیم

DUMPING: دامپینگ (فروش جهت خارج کردن رقبا  از بازارهای خارجی)

DUTY: حقوق و عوارض گمرکی

DUTY FREE GOOD: کالای معاف از حقوق ورودی

* خدمات گمرکی وبازرگانی قندچی فعال در  گمرک بندرعباس *

* خدمات گمرکی وبازرگانی قندچی فعال در  گمرک مشهد *

* خدمات گمرکی وبازرگانی قندچی فعال در  گمرک سرخس *

EXPENSE: هزینه

EXPORT BROKER: حق العملکار صادراتی

EXPORT DECLARATION: اظهارنامه صادراتی

EXPORT DUTIES:حقوق گمرکی صدوری

EXPORT INCENTIVES:جوایز صادراتی

EXPORT LICENSE:مجوز صادرات

EXPORT MANAGEMENT COMPANY: شرکت مدیریت صادرات

EXPORT QUOTEAS: صادراتی سهمیه

EXPORT TRADING COMPANY: شرکت بازرگانی صادراتی

FACTORING: حق العملکاری

FREE  TRADE ZONE: منطقه //ازاد تجاری

FREE ON BOARD: تحویل روی کشتی

FREE PORT: بندر آزاد

FTA: ناحیه آزاد تجاری

HS: سیستم هماهنگ شده کد گذاری کالا ها

ILLIGAL:غیر قانونی

IMPORT CERTIFICATE: گواهینامه واردات

IMPORT DUTIES:حقوق ورودی

IMPORT LICENSE:مجوز ورود

IMPORT QUOTA:سهمیه واردات

IMPORT RESTRICTIONS: محدودیت های واردات

INDIRECT EXPORTING:صادرات غیر مستقیم

OFFICE  OF  DEPARTURE:گمرکخانه مبدا

ORAL: شفاهی

PERMISSION: پروانه، مجوز

PERMITTED GOODS: کالای مجاز

PROHIBITED GOODS:کالای ممنوع

PREFERENTIAL TARIFF:تعرفه ترجیحی

RE EXPORTS:صادرات مجدد

RELEASEOF GOODS:ترخیص کالا

SAD: اظهارنامه متحدالشکل گمرک، سند واحد اداری

SAMPLE OF NO COMMERCIAL VALUE: نمونه بدون واحد تجاری

SMUGGLING:قاچاق کالا

SPARE PARTS: قطعات یدکی

TARIFF:تعرفه

TEMPORARY ADMISSION: ورود موقت

TEMPORARY EXPORTING: صادرات موقت

TRADE LIBERALIZATION: آزادسازی تجارت

TRUST RECEIPT:رسید امانی

UNDER INVOICING: کم اظهاری

VALUATION: تعیین ارزش

WCO:سازمان جهانی گمرک

WTO:سازمان تجارتجهانی

خدمات گمرکی و بازرگانی قندچی پیشرو در عرصه ترخیص کالا با بیش از 25 سال تجربه گمرکی و بازرگانی و  حضور در بیش از 15 گمرک فعال و غیر فعال کشور کارگزاری مناسب برای اعتماد و اطمینان است .

بخش عمده فعالیت های این شرکت در گمرک مشهد ، گمرک بندرعباس ، گمرک سرخس ، گمرک مهران صورت میگیرد . و همچنین شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس ریل آماده همکاری با واردکنندگان و صادرکنندگان گرامی است .

پاسخی بگذارید

بستن منو