نکات گمرکی

یکی از نکات گمرکی مربوط به ترجیحات تعرفه ای می باشد : باید به ضمیمه جدول مقررات صادرات و واردات توجه شود که اگر ترجیحاتی به بعضی کشورها داده شده مثل پاکستان…

ادامه خواندن
نحوه اخذ مجوز محیط زیست
Graphic design and color swatches and pens on a desk. Architectural drawing with work tools and accessories.

نحوه اخذ مجوز محیط زیست

آیا می دانید وجوز واردات و صادرات پسماند از طریق سامانه محیط زیست انجام می گردد ؟ طبق بخشنامه ارائه شده در 19-06-96 جهت واردات باتری خورشیدی نو نیازی به…

ادامه خواندن
بستن منو