نکات گمرکی
خدمات ترخیص کالا وخدمات بازرگانی قندچی

نکات گمرکی

یکی از نکات گمرکی مربوط به ترجیحات تعرفه ای می باشد : باید به ضمیمه جدول مقررات صادرات و واردات توجه شود که اگر ترجیحاتی به بعضی کشورها داده شده مثل پاکستان…

ادامه خواندن
بستن منو