حقوق‌ گمركی و تعرفه گمرکی چیست؟

حقوق‌ گمركی و تعرفه گمرکی چیست؟

حقوق‌ گمركی یا وجوهی كه در گمرك از كالاهای وارداتی دریافت می‌شود، به چند دسته تقسیم می‌شود.

  • یكی حقوق و عوارض است كه نوعی مالیات غیرمستقیم است و دیگری هزینه‌هاست كه در مقابل انجام خدمت وصول می‌شود.
  • حقوق‌ گمركی و عوارض توسط گمرك وصول می‌شود ولی هزینه‌ها توسط سازمان‌های ارائه‌كننده خدمت مثل سازمان بنادر در بنادر، انبارهای عمومی در گمركات داخلی و سازمان ملی استاندارد وصول می‌گردد.

حقوق ورودی كه در بند (ح) ماده یك قانون امور گمركی تعریف شده شامل دو قسمت است :

  • حقوق‌ گمركی (كه برای همه كالاها ۴ درصد است و توسط مجلس وضع شده است).
  • سود بازرگانی كه توسط دولت تعیین می‌شود

مفهوم تعرفه گمرکی

تعرفه شامل مالیات و عوارضی كه دولت‌ها به دلایل حمایتی، مالی یا تركیبی از آنها از كالاها اخذ می‌كنند. اصطلاحا به حقوق گمركی Customs Duties موسوم است. تعرفه گمركی ممكن است براساس ارزش كالا دریافت شود.

پاسخی بگذارید

بستن منو